http://www.zustercarla.nl/zorg-en-dienstverlening/zorg-aanvragen/_192____NL

Zorg aanvragen

Wilt u zorg van Zuster Carla ontvangen, dan nodigen wij u uit om het aanvraagformulier in te vullen. U kunt ook direct contact met ons opnemen.

Zorg aanvragenContact

 

Wettelijke regeling omtrent de aanvraag van zorg

Indien u zorg nodig heeft, zijn er wettelijke regelingen die u hierbij kunnen helpen. Zo kunt u een vergoeding krijgen voor de zorg die u wenst te ontvangen en zijn er instanties die u helpen bij het vinden van de juiste zorg voor u.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

AWBZ                                      CIZ                                   
Zorg in Natura                     CAK                                                         
Persoonsgebonden Budget  

 

 

 

 

Voor u aanspraak kunt maken op deze regelingen, zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen. Hieronder worden deze stappen uitgelegd. De linkjes die in deze stappen zijn opgenomen verwijzen naar extra informatie over de betreffende onderwerpen die wij voor u op deze website hebben geplaatst of naar websites van de overheid of instellingen die u verder op weg kunnen helpen.

Stap 1: De Zorgaanvraag

In Nederland geldt de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met een beperking voortvloeiend uit een handicap, een chronische ziekte of ouderdom.

Indien u een zorgbehoefte heeft en een aanspraak wilt maken op deze vergoeding, dient u een zorgaanvraag in te dienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kunt u zelf doen op de website van CIZ, maar u kunt het ook laten doen door bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie of uw huisarts.

Wanneer u een zorgaanvraag indient kunt u kiezen tussen Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Indien u graag zorg van Zuster Carla wilt ontvangen, kiest u voor een Persoonsgebonden Budget. U kunt dan namelijk zelf bepalen welke zorg u wenst te ontvangen. In de zorgaanvraag kunt u aangeven dat u van Zuster Carla zorg wenst te ontvangen. Wij helpen u graag bij het invullen van de zorgaanvraag.

Stap 2: De Zorgindicatie

Als u uw zorgaanvraag heeft ingedient, zal het CIZ een AWBZ-indicatie opstellen. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Indien u geen voorkeur heeft aangegeven voor een zorgaanbieder, dan zal het CIZ uw zorgaanvraag met de AWBZ-indicatie doorsturen naar het Zorgkantoor. Zij nemen dan contact met u op om hier afspraken over te maken.

Ook wanneer u gekozen heeft voor een Persoonsgebonden Budget krijgt u bericht van het Zorgkantoor. U kunt dan zelf bepalen hoe u de zorg wenst te ontvangen

Stap 3: De Levering van de Zorg

Wanneer u een AWBZ-indicatie heeft ontvangen, krijgt u een vergoeding voor de zorg die u nodig heeft. Indien u gekozen heeft voor Zorg in Natura, helpt het zorgkantoor u bij het zoeken naar de juiste zorg. Indien u voor een Persoonsgebonden Budget heeft gekozen, kunt u uw zorg zelf regelen.

In veel gevallen wordt er een eigen bijdrage van u gevraagd. Hoeveel deze eigen bijdrage precies is, wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zij doen dit op basis van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

Indien u gekozen heeft voor een Persoongebonden Budget kunt u zelf kiezen welke zorg u inkoopt. U kunt dan ook kiezen voor Zuster Carla. Wij zullen dan samen met u een intakegesprek houden waarbij wij samen met u bepalen welke zorg u wenst te ontvangen hoe wij dit het beste kunnen invullen. Wilt u zorg van Zuster Carla ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen door het aanvraagformulier in te vullen of door contact met ons op te nemen.

Wij horen graag van u!